Wprowadzone przez Artur Bober

Fryderyk Jurjewicz

Osoba Ignacego Jaworowskiego jest na trwałe związana z powojenną historią odbudowy hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce i jej wspaniałego rozwoju w ostatnim 60-leciu.

Ignacy Jaworowski

Ignacy Jaworowski is strolngly associated with the post-war history of the reconstruction of Arabian horse breeding in Poland and its great development in the last 60 years.

Jan Ziniewicz

The son of the many years’ employee at the National Stallion’s Depot in Janów. His father worked at the stud for 44 years. He saved Witraż and Wielki Szlem during the carpet bombing of Dresden